Watersnoodfonds
Limburg

  Aanvraag indienen (stap 1/2)


  Aanvraag indienen (stap 2/2)


  Omschrijving schade, datum en omstandigheden, toedracht en door u gevraagde bijdrage

  Ontvangt u een schadevergoeding van uw verzekeraar?

  Heeft u een aanvraag ingediend bij de WTS?

  Ontvangt u een bijdrage van het Nationaal Rampen Fonds?

  Vraagt u witgoed aan (niet verplicht)?

  Inkomen?

  Ik verklaar deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en geen misbruik te maken van de giften door derden. Bovendien verklaar ik geen enkel recht te kunnen ontlenen aan de aanvraag noch de beslissing van de beoordelingscommissie.  Doel van het fonds

  De beschikbare middelen zijn geworven tijdens het benefietevenement van Omroep Max en Stichting Limburg oet de Drup. De middelen zijn bestemd voor diegenen bij wie de nood het hoogste is en die in principe tussen wal en schip dreigen te vallen (geen verzekering, onder armoedegrens, geen inkomen, bijzondere gevallen).  Tweewekelijks komt een beoordelingscommissie bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. Enkel bij unanieme goedkeuring gaat het fonds over tot uitkeren. Gedupeerden en gehonoreerde aanvragen ontvangen een toekenning om een dienst en/of goed in te kopen of werk te laten verrichten waarvan de rekening rechtstreeks aan de stichting kan worden gestuurd ter voldoening uit de bestaande middelen.
  Het fonds stelt zich ten doel om uiterlijk 14 juli 2022, precies een jaar na de watersnoodramp, het volledige bedrag te hebben uitgekeerd.  Online aanvraag indienen

  Alle aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend. Dit kan middels het aanvraagformulier op deze website. Ook is het mogelijk om het formulier te printen en dit, ingevuld en wel, per post te versturen naar het onderstaande postadres. Alleen volledig ingevulde en controleerbare aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragers moeten aantoonbaar in het getroffen gebied woonachtig zijn en aantoonbare schade hebben geleden. Alle aanvragen zijn voorzien van een korte beschrijving van de reden van het verzoek en de concrete vraag met onderbouwing van de kosten. Tweewekelijks komt een beoordelingscommissie bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. Enkel bij unanieme goedkeuring gaat het fonds over tot uitkeren.  Criteria

  Het schadegebied voor dit fonds is geheel Limburg. Dit fonds dekt enkel tegemoetkoming in schade voor particulieren en ondernemers die getroffen zijn door de watersnoodramp in Limburg in 2021. Deze schade is ontstaan door overstroming, afstroming van het water of een combinatie van beide in het Geuldal, langs de Maas of een van de zijrivieren of beken in Nederlands Limburg. De schade is door uw verzekering niet (helemaal) gedekt en de kosten voor herstel zijn voor u te hoog. De schade is ontstaan in de periode van 13 tot en met 20 juli 2021.  Watersnoodfonds Limburg


  Onder de vlag van Watersnoodfonds Limburg worden de gelden en goederen in natura verzameld middels de uitzending van Omroep Max, het benefietconcert van Limburg Oet De Drup, de gift van fotograaf Yannick Heumassej uit Venlo (€30.000), beheerd en uitgekeerd. Hierop is de oorspronkelijke stichting Limburg Oet De Drup middels een statutenwijziging aangepast op 25 oktober 2021.  [email protected]


  Het fonds biedt enkel tegemoetkoming in schade voor mensen die getroffen zijn door de watersnoodramp. Enkel wanneer de schade is ontstaan door overstroming, afstromend water of een combinatie van beide in het Geuldal, langs de Maas of een van de zijrivieren of beken in Limburg, kunt u aanspraak maken op dit fonds.

  Watersnoodfonds Limburg werkt samen met het Nationaal Rampenfonds om dubbele aanvragen te voorkomen.

  Watersnoodfonds Limburg
  Postbus 3068
  6202 NB Maastricht


  Wilt u meer informatie over onze procedure van uitkering, neem dan contact met ons op.
  Ook kunt u onze Privacy Policy en Disclaimer bekijken.